Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s op www.vitalcom.nl is de grootst mogelijke zorg besteed.
Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Vitalcom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het functioneren en/of de inhoud van zijn website.

Links naar externe sites:
Op de webpagina’s van Vitalcom bevinden zich links naar externe websites. Vitalcom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Vitalcom:
Hoewel Vitalcom alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VitalCom niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Vitalcom worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VitalCom uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Vitalcom worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten:
Op de inhoud van de webpagina’s van Vitalcom® en op het eigen (geregistreerde®) logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalcom.