Bronvermelding

Auteursrechten:
Op de inhoud van de webpagina’s van Vitalcom® en op het eigen (geregistreerde®) logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalcom.

“The power of words”
Bron: YouTube; Discover the power of transforming your own words in Andrea Gardner’s book ‘Change Your Words, Change Your World.